1.1. Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul 1.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata 1.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii 1.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale 1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul 2. Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii intreprinderii individuale 2.1. Carte de identitate sau pasaport al titularului intreprinderii individuale - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul 2.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata 2.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii 2.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale 2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul 3. Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si autorizare a functionarii intreprinderii familiale 3.1. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul 3.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata 3.3. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului, care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii 3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale 3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul 3.6. Acordul de constituire si procura speciala, prevazute la art. 29 4. Documente care atesta pregatirea sau experienta profesionala Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
infiintare PFA/infiintari Persoane Fizica Autorizate acte necesare pentru infiintare PFA
invest lex-consulting
back
- Acasa
- contact
- alte servicii
- oug 44
- anexa
- forum